пї
ขอเชิญร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ"เรื่องดีๆที่บ้านฉัน"ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอเชิญร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ"เรื่องดีๆที่บ้านฉัน"ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2564
จำนวนการดู 114 ครั้ง

ขอเชิญร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ"เรื่องดีๆที่บ้านฉัน"ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. ประชาสัมพันธ์.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.