ประชาสัมพันธ์คัดสรรโครงการตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์คัดสรรโครงการตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล

วันที่ 29 เมษายน 2565
จำนวนการดู 58 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คัดสรรโครงการตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. CCF_000166.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.