ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือน 6 ประจำปี 2565
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือน 6 ประจำปี 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
จำนวนการดู 61 ครั้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือน 6 ประจำปี 2565

© Copyrights 2018. All rights reserved.