ขอเรียนเชิญเข้าร่วสมเวทีเสวนาและขมนิทรรศการในงาน "ครูในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูปล่อยแสง สำแพงพลังโดยก่อการครู รุ่นที่ 3"
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอเรียนเชิญเข้าร่วสมเวทีเสวนาและขมนิทรรศการในงาน "ครูในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูปล่อยแสง สำแพงพลังโดยก่อการครู รุ่นที่ 3"

วันที่ 20 มิถุนายน 2565
จำนวนการดู 42 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 5555.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.