ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล

วันที่ 9 มกราคม 2563
จำนวนการดู 184 ครั้ง

ด้วยสมาคมรักษ์ธรรมชัยภูมิ ร่วมกับสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการวิ่ง ฮาล์ฟ มาราธอน เพื่อสุขภาพและการกุศล โดยใช้ชื่อการวิ่ง Phayalae Mini-Half Marathon 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เส้นทางการวิ่งจากสนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ ไปตามถนน ชัยภูมิ-ตาดโตน ถึงจุดกลับตัว ไป-กลับ ตามระยะทางวิ่ง 3 ประเภท คือ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ(Fun Run) 5 กิโลเมตร,มินิมาราธอน (Mini Marathon) 10 กิโลเมตร และฮาล์ฟ มาราธอน(Half Marathon) 21 กิโลเมตร

© Copyrights 2018. All rights reserved.