ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค-ช.พ.ส. ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค-ช.พ.ส. ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนการดู 135 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. ว0170.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.