เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
จำนวนการดู 586 ครั้ง

.

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. เปิดจองเหรียญ.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.