ประชาสัมพันธ์และขอรับการสนับสนุนจัดงานเดิน-วิ่ง ชัยภูมิ มาราธอน 2020
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์และขอรับการสนับสนุนจัดงานเดิน-วิ่ง ชัยภูมิ มาราธอน 2020

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
จำนวนการดู 375 ครั้ง

.

© Copyrights 2018. All rights reserved.