ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2563
จำนวนการดู 583 ครั้ง

.

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 7017.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.