ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจรสำหรับผู้ประกันตน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจรสำหรับผู้ประกันตน

วันที่ 11 มิถุนายน 2564
จำนวนการดู 130 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. CCF_000280.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.