ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ ด้วยภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ ด้วยภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น

วันที่ 14 มิถุนายน 2564
จำนวนการดู 258 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ ด้วยภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น

© Copyrights 2018. All rights reserved.