สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมแสดงมุทิจาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมแสดงมุทิจาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564
จำนวนการดู 53 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. รับที่_7763_ลว_20_กย_64_20210921_0001.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.