ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2562
จำนวนการดู 383 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 165.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.