สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแจ้งย้ายที่ทำการ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแจ้งย้ายที่ทำการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562
จำนวนการดู 274 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 171.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.