ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู:ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 2 โมดูล 2
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู:ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 2 โมดูล 2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
จำนวนการดู 275 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 180.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.