ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร?พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร?พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
จำนวนการดู 150 ครั้ง
คำสั่ง/ประกาศ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.