ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีนาฏศิลป์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีนาฏศิลป์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

วันที่ 22 กันยายน 2563
เผยแพร่โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
จำนวนการดู 51 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. ประกาศผู้ชนะดนตรีบ้านเขว้า.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.