ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานช่าง จำนวน 6 รายการ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานช่าง จำนวน 6 รายการ

วันที่ 23 กันยายน 2563
เผยแพร่โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
จำนวนการดู 115 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. ครุภัณฑ์งานช่าง.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.