ตักบาตร และลงนามถวายพระพร "วันแม่แห่งชาติ"
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ตักบาตร และลงนามถวายพระพร "วันแม่แห่งชาติ"

วันที่ 12 สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
จำนวนการดู 223 ครั้ง
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้นำนักเรียนคณะครู ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๖ พรรษาองค์ราชินี ณ ศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้นำนักเรียนคณะครู ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๖ พรรษาองค์ราชินี ณ ศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้นำนักเรียนคณะครู ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๖ พรรษาองค์ราชินี ณ ศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

สิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ รายงาน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.