โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 11 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 226 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรน่า 2019
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรน่า 2019

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายศักดา  ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นายนิพนธ์  อาจนิยม  นายพงศธร  โต๊ะงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสวาท ฦาชา รองผอ.สพม.30 คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรน่า 2019 covid-19  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

รายงานข่าวโดย นางสาวพลอยรสา  แสงลุน

© Copyrights 2018. All rights reserved.