โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่ 14 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 173 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

รายงานข่าวโดย  นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

">

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.