โรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย โรงเรียนภูเขียว
จำนวนการดู 201 ครั้ง
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561

โดยมีนางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนร่วมทำพิธี โดยพิธีประกอบด้วย การถวายเครื่องราชสักการะ การถวายพานพุ่ม กล่าวบทอาเศียรวาท ร้องเพลงสดุดีมหาราชาและค่าน้ำนม และการลงนามถวายพระพร พิธีจัดขึ้น ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 

กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน

© Copyrights 2018. All rights reserved.