ประชุมและนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ประชุมและนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

วันที่ 19 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 76 ครั้ง
ประชุมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ฉบับที่ 13 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.