การปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

การปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม.30
จำนวนการดู 63 ครั้ง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00น.- 16.00 น.
นางสาวสิมาพร  ลิ้มไพรบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19 และข้อปฏิบัติในการอยู่ในโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด ณ หอประชุม อินทนิล โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00น.- 16.00 น. นางสาวสิมาพร ลิ้มไพรบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19 และข้อปฏิบัติในการอยู่ในโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด ณ หอประชุม อินทนิล โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.