โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 59 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานข่าวโดย นางสาวพลอยรสา  แสงลุน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.