สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ฉบับที่ 15
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ฉบับที่ 15

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 55 ครั้ง
การลงทะเบียนเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การลงทะเบียนเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22-26 และวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับลงทะเบียนเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดการลงทะเบียนดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วันจันทร์ ที่ 22 มิ.ย.63

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 วันอังคาร ที่ 23 มิ.ย 63

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 วันพุธ ที่ 24 มิ.ย. 63

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิ.ย.63

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันศุกร์ ที่ 26 มิ.ย.63

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันจันทร์ ที่ 29 มิ.ย.63

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.