โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 79 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.