โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาให้การต้อนรับ ดร. นงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและประเมินผล และคณะ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาให้การต้อนรับ ดร. นงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและประเมินผล และคณะ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 59 ครั้ง
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา นำคณะครูให้การตัอนรับ ดร. นงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 13 และคณะ
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา นำคณะครูให้การตัอนรับ ดร. นงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 13 และคณะ

">

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.