โรงเรียนภูเขียว ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภูเขียว ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 12 สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย โรงเรียนภูเขียว
จำนวนการดู 190 ครั้ง
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ที่ว่าการอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกิ่งกาชาด ข้าราชการบำนาญ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนอำเภอภูเขียว ร่วมประกอบพิธี ภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ ถวายเครื่องราชสักการะของผู้แทนส่วนราชการ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในครั้งนี้ โดยได้ร่วมพิธี ถวายถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน

© Copyrights 2018. All rights reserved.