คุณนงนุช แว่นทิพย์ และ Mr.Mark ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือเยาวชน (FDSC) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

คุณนงนุช แว่นทิพย์ และ Mr.Mark ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือเยาวชน (FDSC) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 83 ครั้ง
นายวียุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมต้อนรับคุณนงนุช  แว่นทิพย์และ  Mr.Mark ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือเยาวชน (FDSC) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
นายวียุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมต้อนรับคุณนงนุช แว่นทิพย์และ Mr.Mark ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือเยาวชน (FDSC) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

© Copyrights 2018. All rights reserved.