นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

วันที่ 7 สิงหาคม 2563
เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 47 ครั้ง
นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาและติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์ Covid-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาและติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์ Covid-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

© Copyrights 2018. All rights reserved.