โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร ครบ 4 รอบ (48 ปี)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร ครบ 4 รอบ (48 ปี)

วันที่ 24 สิงหาคม 2563
เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 57 ครั้ง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 4 รอบ (48 ปี)  และร่วมบริจาคสมทบทุนปรับปรุงหอประชุมเฉลิมรัชมงคล โดยองค์อุปถัมภ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม  วัดป่าห้วยกุ่ม
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 4 รอบ (48 ปี) และร่วมบริจาคสมทบทุนปรับปรุงหอประชุมเฉลิมรัชมงคล โดยองค์อุปถัมภ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม

© Copyrights 2018. All rights reserved.