โรงเรียนละหานเจริญวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

วันที่ 12 สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
จำนวนการดู 298 ครั้ง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนละหานเจริญวิทยาจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 86 พรรษา โดยมีนายบรรจบ ศิริวาลย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ นำข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนละหานเจริญวิทยาร่วมพิธีถวายราชสักการะพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารติสวโร
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนละหานเจริญวิทยาจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 86 พรรษา โดยมีนายบรรจบ ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ นำข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนละหานเจริญวิทยาร่วมพิธีถวายราชสักการะพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารติสวโร

จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนร่วมปลูกต้นไม้และดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมืองและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีให้นักเรียนตระหนักถึงพระคุณแม่

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.