โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมจัดกิจกรรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมจัดกิจกรรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 24 กันยายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 179 ครั้ง
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมร่วมกับสภาเด็กตำบลนายางกลักจัดกิจกรรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดและโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านยาเสพติด วันที่ 21 กันยายยน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนายางกลักพิทยาคม
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมร่วมกับสภาเด็กตำบลนายางกลักจัดกิจกรรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดและโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านยาเสพติด วันที่ 21 กันยายยน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนายางกลักพิทยาคม

 

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.