โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานฯ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานฯ

วันที่ 29 กันยายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 77 ครั้ง
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.