โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 59 ครั้ง
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563  นำโดยนายประวิทย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสงกรานต์ อาบสุวรรณ์ ครูผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 นำโดยนายประวิทย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสงกรานต์ อาบสุวรรณ์ ครูผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดชัยภูมิ

">

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.