โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดโครงการสอนเสริม ช่วงปิดภาคเรียน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดโครงการสอนเสริม ช่วงปิดภาคเรียน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 140 ครั้ง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาได้จัดโครงการสอนเสริมนักเรียนชั้น ม.๑ และม.๔ รายวิชาพื้นฐาน ๕ วิชาหลัก ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาได้จัดโครงการสอนเสริมนักเรียนชั้น ม.๑ และม.๔ รายวิชาพื้นฐาน ๕ วิชาหลัก ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา

© Copyrights 2018. All rights reserved.