โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ 14 สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
จำนวนการดู 215 ครั้ง
นางจิตตานันทิ์  ภูมิชัยธีรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ได้นำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง   จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙  และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ลูกดีเด่น  ทุนการศึกษา แก่นักเรียนและผู้ปกครอง  ณ หอประชุ  โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์   ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
นางจิตตานันทิ์ ภูมิชัยธีรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ได้นำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ลูกดีเด่น ทุนการศึกษา แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ณ หอประชุ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.