สพม.๓๐ สัญจร สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

สพม.๓๐ สัญจร สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์

วันที่ 23 ธันวาคม 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 128 ครั้ง
นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.๓๐ สัญจร) ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.๓๐ สัญจร) ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.