โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา พ่นยาฆ่าเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา พ่นยาฆ่าเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

วันที่ 26 ธันวาคม 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 339 ครั้ง
ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดร.ประเสริฐ บุญมา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา นำทีมงานพร้อมด้วยงานอาคารสถานที่โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณต่างๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอบที่ 2
ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดร.ประเสริฐ บุญมา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา นำทีมงานพร้อมด้วยงานอาคารสถานที่โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณต่างๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอบที่ 2

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.