โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมวันครู "พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล"
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมวันครู "พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล"

วันที่ 16 มกราคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 275 ครั้ง
นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันครู  ครั้งที่ ๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

© Copyrights 2018. All rights reserved.