กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
จำนวนการดู 167 ครั้ง
 วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลูกจ้าง และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยช่วงเช้าทำพิธีสงฆ์ ใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลูกจ้าง และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยช่วงเช้าทำพิธีสงฆ์ ใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เป็นประธานในพิธี ต่อด้วยกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นประจำปี 2561 หลังจากนั้นผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลูกจ้าง และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพระเกียรติ

© Copyrights 2018. All rights reserved.