โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกิจกรรมถวายช้างประจำปี ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกิจกรรมถวายช้างประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 44 ครั้ง
นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระยาภักดีชุมพลเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระยาภักดีชุมพลเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ

ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

© Copyrights 2018. All rights reserved.