โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.30
จำนวนการดู 27 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน นายประยุทธ์  วรรณประเขา
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน นายประยุทธ์ วรรณประเขา

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน นายประยุทธ์ วรรณประเขา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นายชัยพงศ์ ฤทธิ์ขจร  คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตลาดเย็นอำเภอบ้านเขว้า">

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.