โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ พงศธร โต๊ะงาม โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ พงศธร โต๊ะงาม โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 74 ครั้ง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ พงศธร  โต๊ะงาม โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ พงศธร โต๊ะงาม โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.