โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
จำนวนการดู 188 ครั้ง
ดร.สมชาย  คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ดร.สมชาย คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จรวดขวดน้ำ Science Show Science dance Fashion recycle การควบคุมหุนยนต์ การประกวดดาวเดือนวิทยาศาสตร์ การจัดป้ายนิเทศ การออกบูท ให้ความรู้ของห้องเรียน กิจกรรมการทดลองในสาขาต่างๆ การแสดงดนตรีของนักเรียน ฯลฯ (15 ส.ค.2561)

 

ภาพ : นางสาวนราภรณ์ ดวงมณี
ข่าว : นายโยธิน งามสกุล

© Copyrights 2018. All rights reserved.