โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวงโยธวาธิต
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวงโยธวาธิต

วันที่ 8 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 240 ครั้ง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์จังหวัดชัยภูมิ ผลการประกวด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง (Marching Parade) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทประชันกลอง (Drum Dual)
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์จังหวัดชัยภูมิ ผลการประกวด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง (Marching Parade) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทประชันกลอง (Drum Dual)

© Copyrights 2018. All rights reserved.