โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมมอบช่อดอกไม้ชื่นชนยินดีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมมอบช่อดอกไม้ชื่นชนยินดีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 234 ครั้ง
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา และตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ มอบช่อดอกไม้ชื่นชมยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ ๑ - ๒ จำนวน ๑๐๗ คน  ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา และตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ มอบช่อดอกไม้ชื่นชมยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ ๑ - ๒ จำนวน ๑๐๗ คน ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.