โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ Open House ปีการศึกษา2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ Open House ปีการศึกษา2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.30
จำนวนการดู 163 ครั้ง
เปิดบ้านสานสัมพันธ์ Open House ปีการศึกษา2563
เปิดบ้านสานสัมพันธ์ Open House ปีการศึกษา2563

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ Open House ปีการศึกษา2563 โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาาชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิด  โดยการมีการจัดนิทรรศการของนักเรียนห้องเรียน EIS,IS ห้องเรียนปกติ การเเสดงผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ห้องเรียนทวิศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาการบัญชี โดยมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการอย่างมากมาย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.