โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกิจกรรมแก้งคร้อมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกิจกรรมแก้งคร้อมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒

วันที่ 21 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 207 ครั้ง
นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกิจกรรมแก้งคร้อมินิมาราธอน และก้าวท้าใจ ๑๐๐ วัน ๑๐๐ กิโลเมตร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนชัยภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกิจกรรมแก้งคร้อมินิมาราธอน และก้าวท้าใจ ๑๐๐ วัน ๑๐๐ กิโลเมตร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนชัยภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ

© Copyrights 2018. All rights reserved.